Exempel

Exempel på AstroHealing tolkning

Hillary Clinton

I tolkningen utgår vi ifrån födelsehoroskopet, där vi kan se de utmaningar och möjligheter vi har fått med oss i detta liv! Det är speciellt de yttre planeternas röda aspekter som visar de genomgående teman vi brottas med i livet – inklusiva våra fysiska och psykiska hälsoproblem! De gröna aspekterna visar våra talanger och egenskaper som vi har som resurcer i vårt healingsarbete.

Hilley Clintons horoskop 20121231

I detta exempel, ser vi Hillary Clintons horoskop i mitten, samt de olika rörliga faktorerna i 90 graders cirklar utanför. Det ger en snabb överblick på den aktuella situationen. Hillary har i dessa dagar åkt på sjukhus efter en hjärnskakning med efterföljande blodpropp, och om hon hade sökt hjälp att förstå detta på ett djupare sätt, skulle vi först titta på vilka indikatorer som motsvarar den symboliken! Ned till höger i horoskopet ser vi 3 planeter i lejonet – Mars, Pluto och Saturnus som i mycket kan ses som symboler på hennes politiska maktposition och kompetens! Som karmisk indikator är Mars/Pluto konjunktionen speciellt intressant, då den tyder på en utmaning med makt och våld, kanske herskarskap i tidigare liv! I bästa fall kan denna aspekt bli en kraftkälla för den goda makten – det goda ledarskapet – där den ger mod och styrka att konfrontera maktmissbruk och övergrepp. Det är inte en slump att Hillary före sin politiska karriär var engagerat i arbete för kvinnor som utsats just för övergrepp! Mars/Pluto temat syns även i Gandhis horoskop – där samma tema – våld – blev hans livsuppgift, fast med motsatt förtecken: Aktiv icke-våld! Vilket förtecken som en sådan aspekt ger uttryck för, beror på personens humana eller andliga utvecklingssteg – vilket inte kan ses i horoskopet. Det är här att astrologens intuition måste hjälpa till!

När alltså Hillary nu har en skada efter våld – även om det är en olycka, där hon svimmade av uttorkning och slog i huvudet – är det troligt att det karmiskt hänger ihop med Mars/Pluto symbolen. Att hela detta tema handlar om att bli medveten om hur man handskas med makt och vold – även de mera sublima former, som t.ex. manipulation och intriger!

Även kontroll är en mindre grad av manipulation, så det gäller att släppa efter och undvika alla våldsamma konfrontationer – vilket ju inte är så lätt i Hillarys position! Nyckeln till healing är förlåtelse och tolerans…att vända den andra kinden till! Varje våldsam eller dominant person man möter, är i det djupare perspektivet oss själva i det förflutna – som ett eko från tidigare livs maktmissbruk! Kan vi försonas i medmänsklighet och tolerans – förlåter vi os själva i liknande gamla utlevda roller …vilket skänker os en djupgående befrielse och healing!

Hillary får nu ”time out”, och en chans att se över sin situation. Det aktuella läget visar en stressituation med fokus på Mars/Pluto punkten i dessa veckor. Vi ser hur den progressiva MC samt merkurius transiten aktivera denna punkt samtidigt med att just Mars/Pluto och även månen och Ascendenten i solbåge aspekterar MC – så det finns ett stort fokus på karriär och livsmål, kanske börjar Hillary undra på om det hela är värd mödan – och risken!

I Hillarys horoskop finns en stor grön triangel – en stortrigon i vattentecken mellan solen( i skorpionen), Ascendenten ( + Uranus) och MC. Här finns idealiteten och karisman, det som ju ligger bakom populariteten och framgången, och som även visar på en helande styrka som kommer inifrån! Med Neptunus i solbåge aspekt till solen just nu, är det en god idè att i denna fas söka inåt efter svar – kanske meditation eller bön, men även genom musik och poesi!

Hillery Clinton proggresiv horoskop, grafisk

I denna utskrift, ser vi hur man plottar Hillarys progressiva horoskop mellan åren 1998 – 2020, De vågräta svarta linjerna är födelsehoroskopets planetpositioner och de färgade sneda linjerna är de aktuella progressiva planetrörelserna. När dessa linjer korsas, aktiveras de olika teman i horoskopet – och därmed i våra liv! Aktuellt ser man möten mellan Merkurius och Saturnus ( blå och bruna linjer) och mellan månen och Chiron samt Neptunus. ( månens progressioner är dom mest lodräta linjerna och de korsar nu den mörkblåa Chiron och den violetta Neptunus)

Det visar en krävande tid med svåra beslut och svårigheter att vinna gehör ( den amerikanske ekonomiska krisen, som äventyrar hela den välfärden och sjukvårdsreformen som har varit Hillarys hjärtefråga ) , men också hur det på ett personligt plan finns paralleller till barndomen och speciellt kontakten med mamman. Tittar man framåt de närmaste åren finns många Chiron aspekter, vilket ger bra chans att hela några av dom djupa såren, från barndomen…eller ännu tidigare!

Hillerys grafiska transiter 20121231

På denna utskrift av transitplaneternas aktuella rörelser, bekräftas att Merkurius/Saturnus temat har utmanats av Uranus (gröna båglinjen) under gångna året. Det kan t.ex. betyda kampen mellan konservativa åsikter och reformens ideal, både i det yttre, men även inombords, där Hillary kanske börjar få slut på tålamodet och då kan agera mer impulsivt och okontrollerad, vilket ju ger större olycksrisk! Det är rebellens kamp mot övermakten, vilket ju ibland väcker gamla minnen från tidigare livs kamp mot förtryck! I samma period har Chiron transiten ( mörkblå båglinje) hälsad på MC några gånger – sista gången i november, så det finns en healing process igång kring temat ”livsmål”.

Detta är en chans att titta djupare på sina motiv och mål, och kanske omvärdera, men med MC i fiskarna, bottnar kallet djupt i en existentiell övertygelse som är svår att välta…kanske för att den härstammar från många livs lidandeerfarenheter och kamp! Ser man framåt är det tydligt att både Neptunus och Chiron spelar en stor roll de kommande åren, vilket sätter fokus på eget helande och andligt sökande. Det kan på sikt betyda förändringar i livsvalen mot större personlig medvetenhet och livskvalitet, där den nuvarande hälsokrisen kan vara en viktig ögonöppnare! Krisen blir då en möjlighet att stanna upp och vänta in sin själ! Hillary har ju redan bestämt att träda från utriksministerposten och trots uppmuntran, avsagt sig presidentkandidaturen vid nästa val!

Med hjälp av dessa kosmiska väv, kan vi alltså få en överblick över våra liv, våra sjukdomar och problem, och därmed en hjälp att förstå livets tal på ett djupare sätt! Vi kan blicka tillbaka och lära av våra lidandeerfarenheter i det förflutna. Vi kan även blicka framåt, inte som en spådom, utan som en inspiration för att möta våra utmaningar och möjligheter med öppna ögon och öppet hjärta! Och när vi förstå ödets vägar bättre, kan vi ta tillbaka nyckeln till hälsan och helandet, och lägga större vikt och tid på healing – både av os själva och av alla omkring os!

Ole Saxe

Haumea AstroHealing