Karmablog

Astrologi är en gammal kunskap som visar sambandet mellan individen och kosmos. Min egen forskning genom hela mitt liv, har bekräftat att det finns en större mening i Universum, att allt är levande väsen inuti levande väsen – organisk sammanlänkade i evig symbios! Människorna är som hjärnceller i moder jords levande kropp, som i sin tur är ett organ i solsystemets levande organism, som i sin tur är en cell i vintergatans levande organism…och vidare och vidare upp i det oändliga makrokosmos! På samma sätt är våra organ, celler, molekyler, elementarpartikler, kvarkar, strängar…osv alla levande väsen i mikrokosmos, där vår kropp utgör deras universum!

I det perspektivet är det inte så konstigt att astrologin kan fungera! Den visar ju bara på en organisk synkronitet mellan makroväsen ( planeterna och solsystemet) och deras mikroliv ( oss!) På samma sätt som en lungcell i vår lunga är totalt beroende av att vi, som makroväsen, andas, är vi också beroende av organfunktionerna i de makro organ, som vi är en del av, som celler eller mikroväsen! De olika kretslopp som vi använder i astrologin – planeternas rörelse – jordens rotation – månens position; är alltså bara ett sätt att fånga en glimt av vår plats och mening i en oändlig makro organism – vårt levande universum!

Min forskning, som mycket har varit inspirerad av den danska vismannen Martinus (https://www.martinus.dk) , har även led mig vidare i reinkarnations forskning, där ett fascinerande väv av orsak och verkan genom många liv, har get astrologin ny och djupare mening! Man måste inte tro på reinkarnation, för att få utbyte av astrologi, men det ger en underbar insikt i de perspektiv, som är nödvändiga för att till fullo hitta förklaring och mening i denna tillsynes galna värld! I det kosmiska, eviga perspektiv finns ingen orättvisa – allt är mycket gott! Födelsehoroskopet visar att vi redan har en komplex personlighet, när vi föds, och tittar vi djupare i horoskopets aspekter, avslöjas karmiska samband, utmaningar och möjligheter, som kan hjälpa oss att förstå varifrån vi kommer, och vart vi är på väg!

Jag har gjort en blogg på engelska: Karmablog ( https://karmablog.eu) för att illustrera dessa samband med olika teman och exempel, för den som vill forska djupare i dessa ämnen!