Bakgrund

OLE ställer och tolkar ditt personlig horoskop antingen på plats på Hälsostugan påi Siljansnäs, eller per brev där tolkningen skickas på en 60 min CD eller via mail på mp3 filer.. Ole har 30 års erfarenhet som astrolog och har tillsammans med Roger Algehov kört en 2-årig astrologutbildning på Skolan för Helhetsterapi. Ole är dessutom Heilpraktiker med kiropraktik som speciale, psykodramautbildad och kompositör.

ASTROLOGI är en empirisk metod att se sambanden mellan Kosmos och Individen. Genom att räkna ut de exakta planetpositionerna (på dator) för en individs födelseögonblick, får man en karta (horoskop) över den individens personlighet. Astrologi är även kunskapen om hur olika cykler (tidsperioder) präglar våra liv och gör det möjligt att ställa prognoser om framtiden. Astrologin befinner sig i en ständig utveckling och förnyelse, där gamla dogmer ersätts av nya rön, mycket tack vara datorålderns möjlighet att pröva astrologins postulater med statistiska metoder. Astrologi är en kombination av den teoretiska kunskapen och astrologens intuition och människokunskap. Astrologi är framför allt ett mycket roligt sätt att vidga perspektiven på livet och få hjälp att ta dom rätta besluten på rätt tidpunkt. Den kan ge oss viktiga insikter om oss själva och de mönster vi fastnar i, samt vägleda oss mot rätt yrke, bättre relationer, god hälsa och större livsglädje. Astrologi är i sig neutral och kan kombineras med varje människas personliga livsåskådning mot större personlig frihet.

ASTROLOGI ÄR INTE spådomskonst. Även om man kan göra en ”psykisk väderprognos” utifrån årshoroskopet, och därmed hjälpa personen att sätta rätt segel på sin livsskuta, kan man inte med säkerhet förutsäga exakta händelser som sjukdom, död och dyl. Astrologi är inte fatalism, utan varje individ har sina fria val till att välja sin kurs genom livets vågor och vind. Astrologi är inte astronomi i vetenskaplig bemärkelse, men ska alltså ses som en fristående, symbolisk metod för personlig utveckling, självkännedom och kosmiska samband. vanlig veckotidningshoroskop hör inte in under den seriösa astrologin.