I dessa kristider, där viruset verkar ha tagit kontroll över världen, kan man inte låta bli att fundera på om det finns någon djupare mening med galenskapen! I det astrologiska perspektivet, där människan är intimt förbunden med universum i en kosmisk synkronitet, finns det alltid en mening bakom! Astrologin kan med sitt symbolspråk och sin universella filosofi ge nya perspektiv, där vetenskapen och religionen brister!

Låt oss då titta lite på vilken synkronitet som kan hämtas från denna kris, set med astrologins ögon! Vi kan börja med att titta på ett horoskop ställd på första registrerade coronafallet i Wuhan, 31 dec 2019.

Första registrerade Corona fall

Vad vi speciellt letar efter är hårda aspekter ( röda streck) till viktiga planeter och ser då ett mönster komma fram! För de första är det slående att vi inte hittar sådana aspekter mellan de vanliga planeterna utan konjunktionen mellan Saturnus och Pluto, och konjunktionen mellan Solen, Jupiter och Merkurius, alla i Stenbockens tecken! Saturnus/Pluto konjunktionen har vi haft med ett par år och släpper först under hösten! Den kommer med 35 år mellanrum och var här sist under AIDS epidemins början. Det är en tid där makten är under analys, korruptionen kommer ut i ljuset stora maktstrukturer faller! Alla brister i institutioner och organisationer avslöjas för att kunna ge möjlighet för transformation och förbättring! Och vad är bättre till att forcera denna utveckling, än ett virus, som är osynligt och inte skiljer på fattig och på rik? Saturnus symboliserar även ålderdom, så med dödsplaneten pluto vid sin sida, är det inte konstigt att covid-19 speciellt drabbar de gamla! Både Saturnus och stenbocken pekar på envisa, långvariga förlopp, så symboliken stämmer med denna sega och envisa pandemi!

Solen/Jupiter/Merkurius konjunktionen visar att fenomenet har ett enormt genomslag i massmedia, vilket vi ser överallt!

Men vad som är mer intressant är hur det nu bildas aspekter till de nyupptäckta dvärgplaneterna Eris, Makemake, Quaoar och Sedna, som man ännu inte vet så mycket om, astrologiskt, men som på något sätt speglar denna tidens anda, eftersom alla nya planeter alltid upptäcks precis när tiden är mogen att kunna förstå deras mission! Fascinerande att det är Astronomer, som inte tror på Astrologi, som ger gudanamn till dessa nya himlakroppar, men att de trots detta, i alla fall lyckas träffa en symbolik som sen visar sig att stämma!

Eris

Eris, den grekiska krigsgudinnan som startade de Trojanska krigen, bildar i horoskopet en kvadratur från väduren till Saturnus/Pluto, vilket ju ses i hur det ena landet efter det andra kallar krisen för ett krig mot viruset, med sanktioner som liknar undantagstillstånd, och ett stigande dödstal med massbegravningar som vi inte sett sen världskrigen!

Makemake, den skapande guden från Påskön, som skapade människan från havets djup, står nu i Vågen med en kvadratur till Solen/Jupiter/Merkurius i Stenbocken, där även en annan dvärgplanet Quaoar, den dansande skapande guden från Californiens urbefolkning, står!

Här kan vi få en bild av att detta Coronavirus på något sätt är med att omskapa eller vidareskapa människan, där massmedia i kombination med isolation och karantän ( Påskön är den mest isolerade ön i världen ) dag för dag skapar en ny medvetenhet om alla sätt som nutidens livsstil hotar vår existens och jordens ekologiska jämvikt! Aldrig för har vi fått så mycket information från hela världen så snabbt, i en pågående kris; och med dagens sociala medier kan alla komma till tals! Kanske påminner Makemake och Quaoar oss om vårt ursprung från naturen och uppmanar oss att hitta tillbaka till en naturlig och hälsosam livsstil i kontakt med moder jord!

Sedna

Sedna, Inuiternas havsgudinna – en motsvarighet till Moder Jord, står i Oxen mitt emot mars uppe i Skorpionen! Hon är med all rätt avigt inställd till jordmänniskorna i dessa tider, litar inte på oss, så kanske naturkatastrofer och klimatförändringar är hennes sätt att tvinga oss att vakna upp! Intressant är att naturen klarar sig bra i denna kris, ja får till och med en paus från människans trafik och förureningar! Rent vatten i Venedig och frisk luft i storstäderna ger väldigt snabbt effekter där djuren snabbt vågar sig tillbaka till dessa annars farliga miljön! Frågan är om vi tar till lära av detta för framtiden?

Kentauren Chiron var den visa helaren ( och även astrolog) från Antiken, som fick en förgiftat pil från Zeus i hälen, och symboliserar därför vår mest sårbara traumer! Den bildar från väduren en kvadratur till Merkurius/Jupiter och har då en chans att genom krisen kunna hjälpa oss att ändra inställning angående mänsklighetens sårbarhet! Paradoxet att ett mikroskopiskt virus kan få stormakter på fall, borde ge alla en frågeställare som duger! Men är vi redo att lyssna? Eller fortsätter vi som vanligt efteråt? Krisen skapar nu ett generationsskifte, så kanske hoppet är den unga generationen som nu kommer fram med medfödd visdom och nytt levande engagemang för naturen, djuren och klimatet!

Och slutligen en titt på månnoden längst ner i kräftan som bildar en opposition till solkonjunktionen däruppe! Här visas att krisen utmanar människans relationer! Vi måste isolera oss hemma, vilket är en förlust för alla ensamma människor och en utmaning för familjer, som måste konfrontera all oro och ångest som kommer i krisens kölvatten! Kräftan vill har närhet, vilket nu blir näst intill omöjligt, och då konfronteras man med sitt eget inre eller speglar varandra i familjen eller relationen! Fast i varje konflikt finns en möjlighet, och nu har vi chansen att varva ner och lära känna varandra mer på djupet – tala ut, dela våra bekymmer, hjälpa och stödja varandra, och även ta kontakt genom sociala medier till vänner och familj, som vi kanske har missat på ett tag!

Astrologins budskap är positiv, då den visar en mening, även i en kris som denna! Och den starkaste positiva aspekten i horoskopet är trigonen mellan Uranus i Oxen till Merkurius/Jupiter i Stenbocken. Här finns hoppet om att nya insikter och kreativa lösningar kan bli lösningen på problemet! Att vi behöver tänka utanför boxen och hitta alternativa lösningar! Astrologin är ett sådant alternativ, och även alternativa läkemetoder där Kina kan visa oss vägen då man först riktigt fick kurvan att vända, då regeringen gick ut med att kinesiska folket skulle använda sin traditionella örtmedicin i kampen mot viruset! Örter som Astragalus och Kinakvanne hjälpte nu att höja immunförsvaret hos de drabbade, vilket många läkare, som själv var smittade, kunde vittna om! Tyvärr är den västerländska sjukvården inte så öppen för detta, men när systemet crascher , hittar folket tillbaka till gräsrötterna och vänder sig åter till naturens skattkammare!

27 mars 2020

Om vi tittar på dagens horoskop, ser vi att det nu är mars som tagit solens plats i konjunktionen i stenbocken med Jupiter/pluto/saturnus med en kvadratur till uranus i oxen, detta bådar för en överraskande dramatisk utveckling, vilket vi tyvärr ser i dödstalen i Italien och Spanien som nu ligger över 1000 pr dag i varje land! Då dessa planeter rör sig långsamt, kan vi tyvärr vänta oss att denna utveckling fortsätter ett tag fram! Trigonen till venus i oxen kan kanske vara att naturen, tack vara krisen, får en paus till återhämtning. En paradox som inte behöver finnas, om vi kan lära oss att leva mera i harmoni med moder jord!

Gretas transit

Och slutligen ett exempel på hur astrologin kan hjälpa oss att förstå hur varje individ är kopplat till krisen! Här ser vi Greta Thunbergs horoskop i den inre ring och dagens transit i den yttre. Greta uttalar nu att hon tror sig smittat av corona och vi ser att hon har solen/månen/merkurius i Stenbocken just där den svåra konstellationen finns i transiten! Det är speciellt hennes merkurius som är i fokus, där det finns risk för en påfrestning av nervsystemet, men även en utmaning när det gäller att klara alla de sociala kontakter hon nu har fått på sin resa! Samtidigt finns alltid en chans att vända en kris till en möjlighet, så kanske kan denna erfarenhet ge ny kraft till hennes gärning, som ju är helt i linje med krisens djupare budskap, att värna om moder jord!

Jag hoppas att denna genomgång kan ge lite hopp om att det finns en djupare mening och en väg ut ur krisen, och att den moderna astrologin kan vara ett hjälpmedel till att förstå mera om krisen, och vår egen roll i den större sammanhangen! Allt väl! Ole

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *